Přeskočit na obsah

Domovní ČOV

Často kladené dotazy

Domovní čistírna odpadních vod

Projekt domovní čistírny odpadních vod musí vypracovat projektant vodohospodářských staveb s autorizací (kulaté razítko) pro vodní stavby.

Pro zpracování projektové dokumentace domovní ČOV je potřeba doložit tyto údaje:


  1. Číslo pozemku dle katastru nemovitostí, kde bude DČOV umístěna. Číslo pozemku je možné vyhledat z mapy katastru nemovitostí – Odkaz na mapu
  2. Preferované umístění domovní ČOV
  3. Označení místa vývodu kanalizace z objektu, popřípadě místa stávajícího septiku nebo žumpy
  4. Počet obyvatel trvale využívajících objekt
  5.  Zda se jedná o trvale obývaný objekt nebo rekreační zařízení
  6. Typ domovní ČOV dle vlastního výběru, nebo případně námi využívané od firmy Asio®
  7. Způsob likvidace odpadních vod z domovní ČOV (do vod povrchových nebo podzemních, akumulace vody pro zálivku)

Cena projektu domovní ČOV je od 10 000,- Kč bez DPH
(cena se může změnit dle náročnosti, fakturace je možná neplátcem DPH) a obsahuje:

Vypracování projektové dokumentace v počtu 4 paré.
Případné změny ze strany úřadu.

V případě více projektů nebo jiných specifikací je možné se na ceně domluvit individuálně.

Maximální doba dodání je 6 týdnů od schválení nabídky.