Přeskočit na obsah

O nás

Naše historie

Projektová kancelář AQUAPROJEKT Č.Budějovice

se sídlem Na Sadech 2013/9, 370 01 Č.Budějovice, která vznikla v roce 1991 po zániku podniku Agroprojekt s.p. , Čechova 59, Č.Budějovice.

Kolektiv vodohospodářských specialistů utvořil sdružení a pokračoval tak v předchozí práci.

 

Původní kolektiv tvořil:

 

  • Josef Voda – dlouholetý zaměstnanec Agroprojektu s.p. Č.Budějovice – specialista na vodohospodářské stavby, autorizace u ČKAIT na vodohospodářské stavby od roku 1994
  • Jaroslav Rybák – spolupracovník pana Vody – specialista na vodohospodářské stavby, autorizace u ČKAIT od r.1994 .
  • Ing. Michal Manda – v letech 1986 – 1990 zaměstnán u podniku Jihočeské vodovody a kanalizace Č.Budějovice, oddělení projekce, v letech 1990 – 1991 zaměstnán jako specialista na vodohospodářské stavby u Agroprojektu s.p.Č.Budějovice, od roku 1991 v sdružení AQUAPROJEKT na základě povolení od MZ ČR, od roku 1994 autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství u ČKAIT.
  • Martin Šulista – v letech 2002 – 2010 zaměstnán v Vodovody a kanalizace Jižní Čechy Č.Budějovice, od roku 2011 OSVČ ve sdružení AQUAPROJEKT Č.Budějovice.

Nynější kolektiv tvoří projektanti

Tomáš Moravec

2014 – do současnosti

Projektant vodohospodářských staveb

Ing. Michal Manda

1991 – do součastnosti

Autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby a krajinné inženýrství