Přeskočit na obsah

AQUAPROJEKT®

jsme projektová kancelář sidlící v Českých Budějovicích. Naší náplní práce je vypracování vodohospodářských projektů ve všech stupních projektové dokumentace, včetně inženýrské činnosti a zajištění vydání územního a stavebního povolení.

Let zkušeností
0 +
Vypracovaných projektů
0 +

Vodovody

 • Vodovodní sítě
 • Zajištění vodního zdroje
 • Vodojemy
 • Úpravny vod
 • Vodovodní přípojky

Kanalizace

 • Kanalizační sítě
 • Čistírny odpadních vod
 • Kanalizační přípojky
 • Domovní čistírny odpadních vod

Hydrotechnické stavby

 • Rybníky
 • Revitalizace rybníků
 • Suché poldry
 • Protipovodňová opatření
 • Revitalizace potoků

Hydromeliorační stavby

 • Protierozní opatření
 • Závlahové stavby
 • Provozní a manipulační plány